اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
اقتصاد مقاومتي
توليد و اشتغال
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

 دريافت نرم افزار كيفيت هوا براي نصب بر تلفن همراه


                                                                                                                                                                          مركز پايش كيفي هوا                                                                                                                              

                                   وضعيت كيفي هواي شهر اصفهان در ايستگاههاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفي هوا(AQI)                 

 


ايام هفته  

  تاريخ                      

ميدان احمد  آباد


بلوار دانشگاه

خيابان پروين

خيابان رودكي

 

ميدان امام حسين

چهار باغ خواجو

 

بزرگراه خرازي 

   ميانگين          

دوشنبه
 1396/02/04
24 ساعته منتهي به ساعت14
 6562
 ---64
65
67
 7066
يكشنبه
1396/02/03
77
 73---
76
 7775
75
76
شنبه
1396/02/02
75
70
---
65
77
70
 8273
جمعه
 1396/02/0157
 52---
60
62
55
67
59
پنجشنبه
 1396/01/3190
 70---
82
90
 9087
 85
 چهارشنبه
1396/01/30
122
 107---
112
109
103
 122113
سه شنبه
1396/01/29
97
85
---
92
97
87
106
 94
دوشنبه
 1396/01/28
110
97
 ---102
103
82
 9799
يكشنبه
1396/01/27
103
80
---
100
 100 78106
95
شنبه
 1396/01/26
119
109
---
 109125
117
132
119
 جمعه
1396/01/25
107
100
---
92
114
97
110
103
 پنجشنبه
1396/01/24
141
120
---
 114116
117132
123
چهارشنبه
1396/01/23
 116 94---
111
 106103
104
106
سه شنبه
 1396/01/22114
 97---
102
103
 106 107 105
 دوشنبه
1396/01/21
 8775
---
 8090
80
 8783
يكشنبه
1396/01/20
78
75
 ---72
7370
 8075
شنبه
1396/01/19
 8987
---
7679
77
87
83
جمعه
 1396/01/1880
75
---
85
85
86
87
83
پنجشنبه
1396/01/17
 76 68---
74
69
73
71
72
چهارشنبه
1396/01/16
61
57
---
60
65
52
 6059
سه شنبه
 1396/01/15
67
60
---
63
69
 6168
65
دوشنبه
1396/01/14
68
63
---
62
 6460
 6764
يكشنبه
1396/01/13
60
58
---
 5765
58
 60 60
 شنبه1396/01/12
54
52
---
5156
55
61
55
جمعه
 1396/01/11 68 58---
56
60
57
67
61
 پنجشنبه
 1396/01/10
67
60
---
65
61
62
62
63
چهارشنبه
 1396/01/09
67
62
---
 7265
57
 7566
سه شنبه
1395/01/08
 58 56 --- 60 5761
55
58
دوشنبه
 1396/01/07
61
 57 --- 6260
 62 6361
يكشنبه
 1396/01/06
65
61 ---52
70
69
65
64
شنبه
 1396/01/05
 6158
---
 62 63 5257
59
جمعه
 1396/01/04
 6762
 ---60
 70 55 62 63
پنجشنبه
1396/01/03
65
61
---
 62 6052 6060
 چهارشنبه
1395/01/02
 5754
---
 53 5752
 5555
سه شنبه
1396/01/01
 7267
 ---55
75
 5465
65


وضعيت كيفي هوا در ساير شهرهاي استان اصفهان در ايستگاههاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفي هوا(AQI)     

 


ايام هفته

  تاريخ                

خميني شهر

شاهين شهر

   مباركه  

كاشان    

سگزي

نجف آباد 

 دوشنبه
 1396/02/04
24 ساعته منتهي به ساعت14
73
61
62
---
---
82
يكشنبه
 1396/02/03 8782
89
---
---
92
شنبه
1396/02/02
90
82
86
---
---
77
جمعه
 1396/02/0157
54
58
---
---
55
پنجشنبه
 1396/01/3172
69
68
---
 ---97
چهارشنبه
1396/01/30
112
104
107
---
---
124
سه شنبه
 1396/01/29
90
84
89
---
---
77
دوشنبه
 1396/01/28
103
91
94
---
---
 105
يكشنبه
 1396/01/27
95
90
103
---
---
106
 شنبه
1396/01/06
119
110
 114---
---
107
 جمعه
 1396/01/25
102
 94104
---
---
119
پنجشنبه
 1396/01/24
109
106
92
---
---
90
چهارشنبه
1396/01/23
112
103
95
---
---
90
سه شنبه
 1396/01/2292
89
77
---
---
77
دوشنبه
 1396/01/21
86
82
 87---
---
70
يكشنبه
1396/01/20
77
74
77
---
 ---70
 شنبه
 1396/01/19
 8078
90
---
 ---90
جمعه
1396/01/18
 8276
90
---
 ---91
پنجشنبه
1396/01/17
72
 6885
---
---
 57
چهارشنبه
 1396/01/16
7058
 62---
---
 52
سه شنبه
1396/01/15
62
60
60
---
---
61
دوشنبه
1396/01/14
61
58
60
 ------
58
يكشنبه
 1396/01/11359
58
57
 --- ---52
شنبه
1396/01/12
56
52
54
 --- --58
جمعه
 1396/01/1162
58
75
---
 --57
پنجشنبه
 1396/01/10
65
61
75
---
---
58
چهارشنبه
1396/01/09
62
58
67
---
---
45
سه شنبه
1395/01/08
6258
70
---
---
67
دوشنبه
 1396/01/07
60
58
 71 ------
72
يكشنبه
 1396/01/06
61
 5772
---
---
65
شنبه
1396/01/05
60
54
 72---
---
75
 جمعه
 1396/01/04
60
55
75
 ------
51
پنجشنبه
 1396/01/03
59
 55 67 --- ---52
 جهارشنبه
1396/01/02
56
52
72
---
---
45
 سه شنبه
1396/01/01
64
58
 65---
---
52

 

جدول شاخص كيفي هوا

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعيت               

 Pollution Standard Index

(P S I)

50 -  0

پاك

 

50 - 0
100 - 51

سالم

 

100 - 51 

150 - 101

ناسالم براي گروههاي حساس

 

 200 - 101

 
 200 - 151

ناسالم براي عموم

 

 201-300 بسيار ناسالم


 201-300

  بالاتر از300                

خطرناك

 

 بالاتر از300 

 

توضيح:

1- شاخص كيفي هوا (A Q I )يا شاخص آلودگي هوا (P S I )معياريست كه غلظت تركيبات مختلف آلاينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن- دي اكسيدگوگرد- تركيبات نيتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از 10 ميكرو متر و ذرات كوچكتر از 2.5 ميكرو متر) را كه داراي حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف ميباشند را تبديل به يك عدد بدون واحد كرده و وضعيت آلودگي هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمايش ميدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) يكسان مي باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرايط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم براي گروهاي حساس و(200 -151 )ناسالم براي عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1396/02/04
number of visits: 85147
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.36 تعداد کل امتیازها:11
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal